Kronična bolezen revmatoidni artritis

Ena od hujših in bolj nadležnih revmatoidnih bolezni je zagotovo revmatoidni artritis, ki spada pod vnetne avtoimunske bolezni. Revmatízem ali drugače rečeno revmatična bolezen oz revmatoidni artritis je skupni naziv za številne različne bolezni zlasti gibalnega sistema zaradi nastalega vnetja, degeneracije in presnovnih motenj.

Revma oziroma revmatoidni artritis prizadene zlasti sklepe, lahko pa skoraj vse ostale organske sisteme. Če ga ne zdravimo pravočasno , nastanejo nepopravljive okvare sklepov in invalidnost, posredno se zveča tudi sama umrljivost.

Kronična bolezen revmatoidni artritis

Vzroki za nastanek revmatoidnega artritisa in pogostost

Nadležna bolezen revmatoidni artritis je razširjena po celotnem svetu. Bolezen, kot je revmatoidni artritis, ne izbira rase, spola nit starosti. Ena izmed posebnosti revmatoidnega artritisa je zagotovo ta, da se pojavlja samo pri ljudeh, pri živalih pa je do sedaj nikoli niso zasledili.

Natančen vzrok zakaj revmatoidni artritis nastane ni znan. Predvidevajo, da obstaja več med seboj povezanih vzrokov za nastanek zahrbtne bolezni. Na sam nastanek bolezni vplivata dednost in tudi spol, saj se revmatoidni artritis pogosteje pojavlja pri ženskem spolu. Zelo pomembni so tudi nekateri dejavniki okolja, predvsem različne okužbe (bakterije, virusi, drugi), ki delujejo kot povod za razvoj same bolezni.

Potek revmatoidnega artritisa

Celoten potek bolezni se prične v sklepni ovojnici, kjer se prične širiti vnetje prav tako pa se prične nabirati tekočina. Za sam potek bolezni imajo tudi pomembno vlogo spodbujevalci vnetji, ki služijo, kot glasniki med posameznimi vnetimi celicami. Skupno ime za te glasnike je interlevniki, ravno zaradi njih so se pričela razvijati nova zdravila, ki bi bila bolj učinkovita, kot pa sedanja.

Znano, je da če se bolezen ne zdravi pravočasno, pride do uničenja sklepnega hrustanca, deformacije in posledičnega nedelovanja sklepa, kar lahko vodi v ohromelost, oseba pa je lahko trajno zaznamovana, prav tako pa bo verjetno potrebno uporabljati invalidski voziček, saj oseba ne bo sposobna hoditi sama.