Zastava in grb sta temeljni simbol vsake države

Na kaj najprej pomislimo, ko razmišljamo v neki državi? Odgovori na to so najverjetneje različni, bodisi državni jezik, valuta, bodisi znamenitosti in pokrajina. Vendar je glavni kvantifikator za državo državna zastava. 

Zastava in grb sta temeljni simbol vsake države

Država se z zastavo najbolje identificira, saj če pomislimo, ima nek jezik lahko več držav, na primer nemško govorijo tako Nemci, kot Avstrijci, itd. Valuto ima lahko tudi več držav isto, samo pomislimo, koliko držav ima evro. Če pa pomislimo na zastavo, ni nobenih dveh držav, da bi imeli isto. 

Vse državne zastave tega sveta pa vsebujejo vsaj eno izmed naslednjih petih barv: rdeča, modra, zelena, rumena ali bela. Zanimivo pa je, da na nobeni zastavi tega sveta ne najdemo vijolične barve (razen na dveh, vendar gre le za majhen detajl, ter tako ni glavna barva zastave). Pa vemo zakaj? Najverjetneje je to zato, ker je bila vijolična barva več tisoč let izjemno draga, tako, da bi za tiskanje oziroma obarvanje zastav bila predraga. Vijolično barvo so si po navadi privoščili kralji in plemiči v svojih oblekah, vendar to je bilo to in tako ni bilo dovolj denarja in vijolične bare, da bi jo dali na zastavo. Vijolično barvo se je dalo dobiti iz školjk, imenovanih Murex in je bila vijolična oziroma škrlatna barva dražja od zlata. 

Na zastavi najdemo še grb, kateri simbolizira državo in sicer z njeno zgodovino ali pa z znamenitostmi. Grbi so najbolj različni pri vseh zastavah, ni pa nujno da se grb nahaja na zastavi sami. Slovenski grb na primer simbolizira triglav, de modri črti simbolizirata reke in morje. Tri zvezde pa ponazarjajo celjske grofe. Sam grb pa je oblikovan kot ščit.